İslamda gözəl ad — Asiya » ..::Pan.Az::..
ONLINE SMS

İslamda gözəl ad — Asiya

 
İslamda gözəl ad — Asiya

Bilmədiyin barədə danışma!
İslam elmlərə yiyələnməyi təkcə tövsiyə etmir, bunu hətta insanlardan tələb edərək yollarını da izah edir. Bu səmavi din elmsiz, elm isə bu dinsiz təsəvvür edilə bilməz. Elmli insanla cahil arasında çox böyük fərq olduğunu önə çəkən Uca Allah belə buyurur:
«De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər (alimlə cahil) eyni ola bilərmi?» («əz-Zumər» surəsi, 9.)
Uca Allah insanı daim düşünməyə və elmə meyl etməyə səsləyir. Allahın elçisi olan Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavat və salamı olsun) də insanları bu yolda müxtəlif cür həvəsləndirər və onlarda elmə məhəbbət oyadardı. Çünki onun gətirdiyi dini elmsiz dərk etmək mümkün deyildir.
Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun) rəvayət edilən hədisdə Peyğəmbərimiz (Allahın ona salavat və salamı olsun) belə buyurur: «Kim elm öyrənmək üçün yola düşərsə Allah da onun üçün Cənnətə gedən yolu asanlaşdırar. Və o qövm ki, Allahın evlərinin birində yığışıb Onun kitabını oxuyar və öz aralarında onu araşdırarsa onlara Allah tərəfindən sükunət nazil olar, Allahın rəhməti onları bürüyər, mələklər onları əhatə edər və Allah onları Öz dərgahında olanların yanında xatırlayar». (Muslimin «Səhih» əsəri 6793).
Bu günkü günümüzdə müsəlmanların yol verdikləri ən böyük xətalardan biri elmsiz danışmaq, nəinki danışmaq hətta əminliklə bilmədikləri bir şey barədə mübahisə etməkdir. İnsan, elminin az olması və dərk etmə qabiliyyətinin zəif olması səbəbindən naqis bir məxluqdur. Buna görə də hər bir insanda xətaların olması labüddür.
Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) buyurmuşdur: "Bütün Adəm övladları xəta edəndir…”
Uca Allah buyurur: «Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə [bacarmadığın bir işi görmə, bilmədiyin bir sözü demə]. Çünki qulaq, göz və ürək — bunların hamısı [sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz barəsində] sorğu-sual olunacaqdır.» («əl-Isra» surəsi, 36.)
Əbu Hüreyrədən (Allah ondan razı olsun) rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər (Allahın ona salavat və salamı olsun) demişdir: «Kişinin (və ya qadının) islamının gözəlliyi, ona aid olmayan şeyləri tərk etməsindədir» («Sunənu-t-Tirmizi» 2317.)
Şəriətlə bağlı mübahisə doğuran məsələ olduqda onu diqqətlə araşdırmaq vacibdir. İnsan heç bir zaman arxayınçılıq nümayiş etdirməməli, hətta bildiyi məsələni belə təkrar nəzərdən keçirib sonra danışmalıdır. Bu barədə Uca Allah belə buyurur:
«Ey iman gətirənlər! Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə (hakimlərə) itaət edin! Əgər bir iş barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və Qiyamət gününə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin! [Qurana və mötəbər hədislərə müraciət edin!] Bu daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır.»
(ən-Nisa surəsi, 59.)
Sələf alimləri ayədə qeyd olunduğu kimi mübahisə doğuran məsələlərdə Allah və Onun Rəsuluna (Allahın ona salavat və salamı olsun) istinad edir və bu məsələdə ağlına gələn fikirləri söyləməkdən çəkinir. Bu barədə sələf məktəbinin ən sadiq nümayəndələrindən biri olan
Əli ibn Əbu Talibin (Allah ondan razı olsun) fikri çox qiymətlidir. O deyir ki; «Əgər şəriət hökmləri ağıl ilə ölçülsəydi onda dəstəmaz aldıqda məshi ayağın üstünə deyil altına çəkmək lazım gələrdi»
(Əbu Davudun «Sünən» əsəri, 9/142; Ibn Həcərin «Fəthul-Bari» əsəri, 13/289.)
Elm sahilsiz dəniz olduğu üçün Peyğəmbərdən (Allahın ona salavat və salamı olsun) sonra elə bir insan yoxdur ki, bu dini kamil şəkildə bilsin. Əgər bir məsələ barədə bilmirsinizsə bilən kəslərdən soruşun. Necə ki, Uca Allah belə buyurur:
«Əgər bilmirsinizsə, zikr əhlindən (alimlərdən) soruşun!» («əl-Ənbiya» surəsi, 7.)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi İslam dini insanların bilmədikləri bir şey barədə elmsiz danışmalarına qarşıdır. Son günlərdə mübahisəyə səbəb olmuş mövzulardan biri müsəlmanların övladlarına Asiya adını qoyub qoymamaları ilə bağlıdır. Belə ki, bir qism insanlar bilmədikləri halda, cahil və elmsiz şəkildə, əmin olmadan və heç bir dəlilə əsaslanmadan bu adın yeni doğulmuş övladlara qoyulmasının doğru olmadığını, hətta buna qadağa gəldiyini söyləyirlər. Belə insanların və bu kimi digər insanların nəinki bu məsələdə, digər məsələlərdə də elmsiz danışıb, camaat arasında yersiz ixtilaf yaratmalarının qarşısını almaq üçün bu ad barədə açıqlama vermək istədik.
Diqqət edin!
Fironun həyat yoldaşı — Asiya
Zalım fironun təhdidlərindən qorxmayaraq iman edən — Asiya
Cənnətlə müjdələnən dörd qadından biri — Asiya
Quranda haqqında söz edilən — Asiya .«Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini misal çəkdi. O zaman o: "Ey Rəbbim! Mənə Öz yanında – Cənnətdə bir ev tik. Məni Firondan və onun əməlindən xilas et. Məni zalım adamlardan qurtar!”– demişdi» (Təhrim, 11)
عَنْ أَبِى مُوسَى  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَ
يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ
عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [رواه البخاري: 3411]
Əbu Musa (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.s) demişdir: "Kişilərdən bir çoxları kamilliyə çatmışdır. Qadınlardan isə yalnız Fironun həyat yoldaşı Asiya və İm­ra­nın qızı Məryəm kamilliyə çatmışdır. Aişənin digər qadınlardan üstün­lüyü isə, ətli şorbanın başqa yeməklərdən üstünlüyü kimidir.” (əl-Buxari, 3411)
Peyğəmbərimizin (Allahın ona salavat və salamı olsun) Cəmilə adı ilə əvəz etdiyi — Asiya
عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة«
İbn Ömər (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəm­bər (Allahın ona salavat və salamı olsun) Asiyanın adını dəyişdirib dedi: "(Bu gündən) sən Cəmiləsən”.
Müsəlmanlar arasında bu adın qoyulmasına münasibə baxımından yaranmış mübahisəli məsələ ondan ibarətdir ki, hər iki hədisdə keçən Asiya adını eyniləşdirirlər. Halbuki bu iki söz arasında böyük fərqlər vardır.
Birinci- Fironun zövcəsi olmuş və övlada ad olaraq qoyulmasında böyük fəzilət sahibi qadın olan Asiya adı ərəbcədə belə yazılır:
آسِيَةُ
İkinci- Peyğəmbərimizin (Allahın ona salavat və salamı olsun) adını Cəmilə əvəz etdiyi — Asiya adı ərəbcədə belə yazılır.
عاصية
Bu adlar arasında yazılış və səslənmə baxımından böyük fərq var.
سِ آ
ص ع
Həmçinin məna baxımından da böyük fərq var.
آسِيَةُ — müalicə, həkim
عاصية -asi olan qadın
Allah bizi elm almağa can atan, bu yolda əziyyətlərə səbr edən, aldığı elmə əməl edən qullarından etsin. Amin 
 
redakte etdi: wiltaq-baby 

 • |
 • |
 • |
 • |

lenkaranski41

 • 18 avqust 2014 16:50
 • Status: VIP
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 3846
Xəbərləri: 204
Allah bizi elm almağa can atan, bu yolda əziyyətlərə səbr edən, aldığı elmə əməl edən qullarından etsin. Amin 


--------------------------imza-----------------------------
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Mənə nifrət etdiyini eşitdim, əgər mənim də səni düşünməyə vaxtım olsaydı, mən də sənə nifrət edərdim.


 • |
 • |
 • |
 • |

Ты Tолько Mой

 • 5 oktyabr 2013 20:48
 • Status: Maderator+
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 6372
Xəbərləri: 1110
BILMEDIYIN BAREDE DANIWMA

P.S. UNVANLI.


--------------------------imza-----------------------------
Pan.azLİDERMusiqi duyumluFotoFotoDini Mövzularına GörəViP 2-ci dərəcə


 • |
 • |
 • |
 • |

MEN_ZIR_DELIYEM

 • 17 yanvar 2013 04:09
 • Status: Qonaq
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 13508
Xəbərləri: 321
Allah bizi elm almağa can atan, bu yolda əziyyətlərə səbr edən, aldığı elmə əməl edən qullarından etsin. Amin


 • |
 • |
 • |
 • |

PrOsDa BaKiNkA

 • 6 yanvar 2013 21:20
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 9352
Xəbərləri: 210
ellerine sagliqqqqqqqqqqqqqqqqq


--------------------------imza-----------------------------
, ʍəռɨʍ ɮʊ ɖüռʏǟɖǟ ɮɨʀ ʏǟşǟʍǟ ֆɛɮɛɮɨʍ ʋǟʀ օɖǟ ֆɛʋɢɨʟɨʍɖɨ


 • |
 • |
 • |
 • |

AdiL_sumqayit

 • 13 noyabr 2012 18:28
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 1975
Xəbərləri: 346
cox twk gozel xeber ucun Twk smn-13 Uca Allah buyurur: «Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə [bacarmadığın bir işi görmə, bilmədiyin bir sözü demə]. Çünki qulaq, göz və ürək — bunların hamısı [sahibinin etdiyi əməl, dediyi söz barəsində] sorğu-sual olunacaqdır.» («əl-Isra» surəsi, 36.)


--------------------------imza-----------------------------
Прошу у Аллаха я дать мне Tебя. Дать мне такую, чтоб к сердцу поближе. Не прошу красоты я, прошу лишь иман. Ведь Всевышний сказал: попроси ты красивую, дам тебе красивую. Попроси ты хорошую - дам тебе хорошую, попроси ты умную - дам тебе умную, попроси ты богатую - дам тебе богатую. Попроси ты с иманом, - дам тебе ВСЕ !!!


 • |
 • |
 • |
 • |

pianist_8

 • 13 noyabr 2012 15:12
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 5691
Xəbərləri: 0
Ela yazidi.....Allah razi olsun....


--------------------------imza-----------------------------
smn-14 smn-14 smn-14


 • |
 • |
 • |
 • |

OnLy_AnGeL

 • 13 noyabr 2012 12:22
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 3105
Xəbərləri: 149
Allah razi olsun xebere gore twk


--------------------------imza-----------------------------
╚►smn-14 LoVe_iS_eMPTY smn-14 ♥ ◄╝


 • |
 • |
 • |
 • |

КаРиНнОй БаКиНеЦ

 • 13 noyabr 2012 09:24
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 3127
Xəbərləri: 211
"Yaxşı qadın kişiyə təsir edər, ağıllı qadın onda maraq oyadar, gözəl bir qadın onu ovsunlayar, anlayışlı qadın isə ona sahib olar"


--------------------------imza-----------------------------
biz sizin o 'avara'dediyiviz oglannardaniq .. Hansi'ki ANA'мiza göre yaşiyib , ATА'мiza göre öldürennerden ! Hansi'ki qardaş dediyiмiz oglannara arxa - dayaq olannardan ! Hansi'ki dostuмuzu qizin ayagi altinda qoyмuyannardan ! Hansi'ki insannigi pul'la yox , agizdan cixan her kelмe ile ölcennerden ! Hansi'ki her qiza baxib , agziмizin suyunu axitмiyannardan ! - Ve Hansi'ki Pullu'lara girenniy eleмiyib , őz olaniмiza şükür eliyennerden !


 • |
 • |
 • |
 • |

pan_az_ka

 • 13 noyabr 2012 09:17
 • Status: Black Angel
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 11074
Xəbərləri: 543
alllah razi olsun.............................. smn-1


 • |
 • |
 • |
 • |

...CrAzY HeArT...

 • 13 noyabr 2012 00:56
 • Status: Black Angel
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 7357
Xəbərləri: 513
elm insanin qudretini ucaldan boyuk bir amildir.......o ki qaldi Asiya adina men chox xosdiyram..ad ayrimciligi eden ve camaat arasinda ixtilaf eden sexsler cahil insanlardir.......xeebre gore alllah razi olsun tewwekkurlerrrrrrrrrrrrrr............. smn-1


 • |
 • |
 • |
 • |

Yagmur 61

 • 12 noyabr 2012 23:36
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 6716
Xəbərləri: 72
xebere gore tesekkurlerrr


 • |
 • |
 • |
 • |

pSiXoPaTka_NaRa

 • 12 noyabr 2012 22:32
 • Status: VIP
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 2766
Xəbərləri: 162
Bu adlar arasında yazılış və səslənmə baxımından böyük fərq var.سِ آ ص عHəmçinin məna baxımından da böyük fərq var.آسِيَةُ — müalicə, həkimعاصية -asi olan qadınAllah bizi elm almağa can atan, bu yolda əziyyətlərə səbr edən, aldığı elmə əməl edən qullarından etsin. Amin 

عَنْ أَبِى مُوسَى  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَيَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَعَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [رواه 

عَنْ أَبِى مُوسَى  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَيَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَعَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ». [رواه twk Allah razı olsun


--------------------------imza-----------------------------
ToLкo göz yaşLaяıмı нaяaм eLəsəм 'cəииəт' xəyaLıи oLaя !!

GüLмəyiмi isdiyəи тəк 'FoтoqRaf' idi..... O'da ciвiиiи dəRdiииəи... !

- sevgi ..
__ мəиi padLo вiLdi


 • |
 • |
 • |
 • |

_M¥_LoV€_

 • 12 noyabr 2012 21:30
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 1313
Xəbərləri: 30
xebere gore twkkkkkk


--------------------------imza-----------------------------
Bezen bawinizi goturub cooox uzaqlara getmek isteyersiniz...Amma ATANIZ icaze vermez


Heyati "komediya"sananlar "son" zarafati yaxwi duwunsunler.<


Kim deyirki yer uzunde "MeleK" yoxdur.Sadece biz onlara "ANA" deyirik.


 • |
 • |
 • |
 • |

NUMBER1

 • 12 noyabr 2012 21:11
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 5
Xəbərləri: 0
xebere gore tesekkurler ALLAH razi olsun


 • |
 • |
 • |
 • |

cema

 • 12 noyabr 2012 21:11
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 2410
Xəbərləri: 10
xebere gore twk smn-1


 • |
 • |
 • |
 • |

Tatli Bela

 • 12 noyabr 2012 20:53
 • Status: Aktiv User
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 1488
Xəbərləri: 84
coooooooooooooox maraqli xeberdi smn-10


--------------------------imza-----------------------------
!!!...::::IntiharLa BiteN ÖmüR::::...!!!


 • |
 • |
 • |
 • |

_nermiw_

 • 12 noyabr 2012 20:38
 • Status: VIP
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 2897
Xəbərləri: 195
Bilmədiyin barədə danışma!3KELME OLSA BELE MENASI BOYUKDU VE DUZDU.TWKKKKKKK smn-13


--------------------------imza-----------------------------
Ən vəfalı dostumuz, kölgəmizdir, amma O da yoldaşlıq etmək üçün günəşli hava gözləyir.........Sadəcə göz yaşlarımı haram etsəm , cənnətin xəyalini belə qura bilmərsən!
...............................................


 • |
 • |
 • |
 • |

ASKA_CEZA

 • 12 noyabr 2012 20:30
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 660
Xəbərləri: 27
Xebere gore tesekkurler


 • |
 • |
 • |
 • |

senin_kalbin

 • 12 noyabr 2012 20:08
 • Status: Istifadeci
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 8526
Xəbərləri: 3
................bilmediyin barede danisma... smn-1


--------------------------imza-----------------------------
_BAZI INSANLAR YAGMURU HISS EDER ,DIGERLERIDE SADECE ISLANIR.........


 • |
 • |
 • |
 • |

pan_az_ka

 • 12 noyabr 2012 20:02
 • Status: Black Angel
 • veziyeti: Пользователь offline
ÔîòîŞərhləri: 11074
Xəbərləri: 543
smn-1 xeebre gore alllah razi olsun tewwekkurlerrrrrrrrrrrrrr.............

İnformasiya
Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.
 

Radio

  Avropa.az Radio

Facebook

Təqvim

«    Noyabr 2014    »
BeÇaÇCaCŞB
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Top xəbərlər

{topum_news}

Опросы [?]

Saytin yeni mobil versiyasi necedir ?


Online

İndi saytda:
İstifadəçilər: 0
Yoxdur

Axtarış robotları: 3
GooglebotYahoo
Baidu Spider

Qonaqlar: 71
Ümumi: 74

Saytda olan son istifadəçilər:
Son 20 istifadəçi: 20
...CrAzY HeArT... Anar Huseyinov
Aysel Hemidova BeLeDe_ZoRDu
DELISOV ANASTASIYA DeLi_DoLu_QiZ
GuNi GöDəK KoRaMaL
Habil Memmedoff inci 98
Kennethrilt Lala-Melek
Lemus Pesmanliq
PrOsTa_NuNu ramo_ureylerde
Без Тебя Нет Меня Ты Tолько Mой
★Glamurka AnGeL★ ♥♥Princess♥♥

 

Son Şərhlər

Copyright © pan.az
 

Top 10 Şərhlər

{topum_com}
 

Hava haqqında

рекламка