Şəbəkə Təhlükəsizliyi

Şəbəkə təhlükəsizliyi, bir şəbəkədə yerləşən bütün cihazların, proqramların və məlumatların qorunması məsələsidir. Şəbəkə təhlükəsizliyi, şəbəkədə yerləşən bütün məlumatların və informasiyanın qorunması, gizliliyin və ədalətin qorunması, ənənəvi təhlükəsizlik risklərinin idarə edilməsi və potensial şəbəkə təhlükəsizlik təhlükələrinin minimalizasiyası ilə bağlı tədbirləri əhatə edir.

Bir şəbəkədəki təhlükəsizlik çoxlu fərqli mərhələlərdən keçir, buna şəbəkə topologiyası, giriş nöqtələri, məlumatların yığılması və idarə olunması daxildir. Təhlükəsizlik risklərini minimuma endirmək üçün müxtəlif tədbirlər, misal üçün şəbəkədəki təhlükəsizlik nöqtələri ilə mühafizə altında olan şəbəkə avadanlıqlarının və proqramların düzgün konfiqurasiyası, fayl və sistem güncəlləşdirmələri, antivirüs və ya digər şəbəkə təhlükəsizliyi proqramlarının quraşdırılması və s.

Bununla birlikdə, bir şəbəkənin təhlükəsizliyi həmişə dəyişir və yenilənməlidir, çünki yeni təhlükəsizlik təhlükələri daima yaranır və təhlükəsizlik tədbirləri də yenilənməlidir. Buna görə də, bir şəbəkənin təhlükəsizliyi üçün düzgün bir idarəetmə və nəzarət sistemi təyin edilməlidir. Bu, şəbəkə təhlükəsizliyinin daimi olaraq idarə edilməsini, müxtəlif təhlükəsizlik tədbirlərinin yenilənməsini və şəbəkə təhlükəsizliyi ilə bağlı tədbirlərin planlaşdırılmasını təmin edir.